Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai kim loại nào sau đây tan đều tác dụng với dung dịch H<su

Hai kim loại nào sau đây tan đều tác dụng với dung dịch H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai kim loại nào sau đây tan đều tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) và dung dịch FeSO4 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn