Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai loài sinh vật có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau trong

Hai loài sinh vật có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai loài sinh vật có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau trong đó có một loài rộng thực và một loài hẹp thực cùng sống chung trong một quần xã. Nguyên nhân phổ biến nhất giúp chúng có thể cùng sinh sống trong một sinh cảnh là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chúng phân hóa về không gian sống để kiếm ăn trong phạm vi cư trú của mình

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn