Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 350 ki-lô-gam giấy

Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 350 ki-lô-gam giấy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 350 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B là 30 ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biết tổng số giấy vụn cả hai lớp thu gom được, biết lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B. Ta giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số để tìm số giấy vụn mỗi lớp thu gom được. Từ đó kết luận số ki-lô-gam giấy vụn mà lớp 4A thu gom được.


Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:


Số lớn = (tổng + hiệu) : 2


Số bé = (tổng – hiệu) : 2 hoặc Số bé = Số lớn – hiệu.

Giải chi tiết:

Lớp 4A thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là:

(left( {350 + 30} right):2 = 190,left( {kg} right))

Đáp số: 190kg.

Chọn D.

Ý kiến của bạn