Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N Khoả

Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N Khoả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai lực song song cùng chiều có độ lớn (20N) và (30N) . Khoảng cách giữa giá của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng (0,8m). Khoảng cách giữa hai lực đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:


+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.


+ Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.


(begin{array}{l}F = {F_1} + {F_2}\dfrac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = dfrac{{{d_2}}}{{{d_1}}},,,left( {chia,,trong} right)end{array})


Trong đó:


({d_{1;}}) là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực (overrightarrow {{F_1}} )


({d_2}) là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực (overrightarrow {{F_2}} )

Giải chi tiết:

 

Ta có: (left{ begin{array}{l}{F_1} = 30N\{F_2} = 20N\{d_1} = 0,8mend{array} right.)

Áp dụng quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ta có:

(dfrac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = dfrac{{{d_2}}}{{{d_1}}} Leftrightarrow dfrac{{30}}{{20}} = dfrac{{{d_2}}}{{0,8}} Rightarrow {d_2} = 1,2m)

( Rightarrow ) Khoảng cách giữa hai lực đó là:

(d = {d_1} + {d_2} = 0,8 + 1,2 = 2m)

Chọn C.

Ý kiến của bạn