Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn dao động kết hợp, cùng biên độ, cùng pha trên mặt

Hai nguồn dao động kết hợp, cùng biên độ, cùng pha trên mặt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn dao động kết hợp, cùng biên độ, cùng pha trên mặt nước cách nhau 16 cm. Sóng tạo ra trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Số vân cực đại trên mặt nước bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn