Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn kết hợp S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> cách nhau 50m

Hai nguồn kết hợp S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> cách nhau 50m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 50mm trên mặt thoáng thủy ngân dao động giống nhau x = acos 60πt mm. Xét về một phía đường trung trực của S1, S2 thấy vân bậc n đi qua điểm M có MS1 - MS2 = 12mm. và vân bậc (n + 3) đi qua điểm M’ có M’S1 - M’S2 = 36 mm. Tìm Bước sóng, vân bậc k ℓà cực đại hay cực tiểu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn