Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với

Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, ngược pha. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d1 = 4 cm và d2 = 11 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và trung trực của AB có ba dãy cực đại. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Điều kiện có cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn ngược pha

f = 15Hz.

M dao động cực tiểu nên: ({d_2} - {d_1} = klambda )

Giữa M và trung trực của AB có 3 dãy cực đại nên k = 3 => λ = 7/3 cm

Tốc độ truyền sóng: v = λf = 35cm/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn