Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B với AB=16cm trên mặt thoáng

Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B với AB=16cm trên mặt thoáng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B với AB=16cm trên mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương trình u_{A}=5cos(30pi t)mm;u_{B}=5cos(30pi t+pi /2)mm . Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=60cm/s.   Gọi O là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần O nhất và xa O nhất cách O một đoạn tương ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có: d1 là khoảng cách từ M đến A. Để OM cách xa nhất thì d1 phải cực tiểu hoặc cực đại

Cực tiểu là khi k = -4, khi đó MA = 1,5 (cm) suy ra OM = 8 - 1,5 = 6,5 (cm)

Cực đại là khi k = 3 khi đó MA = 15,5 (cm) khi đó MA = 15,5 - 8 = 7,5 (cm)

So sánh 2 giá trị này sẽ thấy k = 3 thỏa mãn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn