Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 20cm da

Hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 20cm da

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động theo phương trình (u = aco{rm{s}}left( {omega t} right)) trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng (lambda  = 4cm). Một điểm nằm trên đường trung trưc của AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A một đoạn nhỏ nhất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng điều kiện dao động cùng pha của điểm trên trung trực của đoạn thẳng nối 2 nguồn: (d = klambda )

Giải chi tiết:

Khoảng cách: (AM = d)

M dao động cùng pha với các nguồn A và B ( Rightarrow d = klambda )

Lại có: (d ge dfrac{{AB}}{2} = 10cm)

( Leftrightarrow klambda  ge 10 Rightarrow k ge 2,5cm)

M cách A một đoạn nhỏ nhất ( Rightarrow k = 3)

( Rightarrow d = 3.4 = 12cm)

Chọn B.

Ý kiến của bạn