Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng có Cùng biên đ

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng có Cùng biên đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn B.

Ý kiến của bạn