Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách n

Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 2 m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng λ = 1 m. Một điểm A nằm cách S1 một đoạn là  với AS1 vuông góc với S1S2. Giá trị cực đại của  để tại A có được cực đại của giao thoa là    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ A xa S1 nhất khi A nằm trên đường cực đại ứng với k = 1

Cụ thể:

+ A phải nằm trên đường cực đại bậc 1: ({d_2} - {d_1} = lambda  = 1)

+ AS1 vuông góc với S1S2 => (d_2^2 - d_1^2 = {S_1}S_2^2 = 4 Rightarrow {d_2} + {d_1} = {4 over {{d_2} + {d_1}}} = 4)

(Rightarrow left{ matrix{
{d_2} = 2,5(m) hfill cr
{d_1} = 1,5(m) hfill cr} right.)

 => Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn