Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nhà thơ nào tiêu biểu cho hai khuynh hướng cách tân

Hai nhà thơ nào tiêu biểu cho hai khuynh hướng cách tân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nhà thơ nào tiêu biểu cho hai khuynh hướng cách tân và truyền thống trong phong trào Thơ mới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ kiến thức về các tác giả trong phong trào Thơ mới.

Giải chi tiết:

Trong phong trào Thơ mới, với những cách tân táo bạo so với thơ ca trước đó, Xuân Diệu được mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Trong khi đó, Nguyễn Bính dù là nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới nhưng lại quay về đào sâu giá trị truyền thống của dân tộc.

Ý kiến của bạn