Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nhạc cụ mà hộp cộng hưởng giống nhau cùng phát ra một âm

Hai nhạc cụ mà hộp cộng hưởng giống nhau cùng phát ra một âm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nhạc cụ mà hộp cộng hưởng giống nhau cùng phát ra một âm cơ bản, nhưng các họa âm khác nhau thì âm tổng hợp sẽ có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D:

Âm sắc khác nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn