Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thườn

Hai phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai phân ngành của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thường gây ô nhiễm môi trường nên ít được phân bố gần các thành phố lớn là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn