Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hải Phòng

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hải Phòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải chi tiết:

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Chọn B

Ý kiến của bạn