Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số đạt cực đại tại <em>x=1</em> và giá trị cực đại <em>

Hàm số đạt cực đại tại <em>x=1</em> và giá trị cực đại <em>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn