Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ y = lo

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ y = lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ?


Ý kiến của bạn