Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn