Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số xác định trên ℝ

Hàm số xác định trên ℝ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có các tính chất sau:

+ Tập xác định: D = ℝ {a} với a là giá trị của x để mẫu thức bằng 0

+ Không có cực trị vì y’ > 0 hoặc y’ < 0 ∀x

+ Đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn