Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số y = –x3 + 3x2 + 9x đồng biến tr

Hàm số y = –x3 + 3x2 + 9x đồng biến tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số y = –x3 + 3x2 + 9x đồng biến trên khoảng nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn