Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng chỉ phụ thuộc và

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng chỉ phụ thuộc và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hằng số cân bằng của phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn