Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hành động nào cho thấy rõ nhất tính cách vững vàng dũng

Hành động nào cho thấy rõ nhất tính cách vững vàng dũng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hành động nào cho thấy rõ nhất tính cách vững vàng, dũng cảm của Đại Bàng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và phân tích

Giải chi tiết:

Lao xuống bổ một nhát vào trán Sói để cứu Ngựa Trắng

Ý kiến của bạn