Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hành khách ngồi trên ô tô thấy mình bị nghiêng người sa

Hành khách ngồi trên ô tô thấy mình bị nghiêng người sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hành khách ngồi trên ô tô thấy mình bị nghiêng người sang phải. Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về quán tính để giải thích.

Giải chi tiết:

Hành khách ngồi trên ô tô thấy mình bị nghiêng người sang phải, khi đó xe đột ngột rẽ trái. Vì khi ô tô đột ngột rẽ sang trái, do quán tính hành khách không thể đổi hướng chuyển động ngay mà vẫn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ nên hành khách thấy mình bị nghiêng người sang bên phải.

Chọn D.

Ý kiến của bạn