Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml dung dịch

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

0,2 mol ← 0,1 mol

Vậy sau phản ứng có: 0,1 mol NaCl; 0,1 mol NaClO; 0,05 mol NaOH dư

=> m = 15,3g

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn