Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 vào 250ml dung dịch KOH 1M,

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 vào 250ml dung dịch KOH 1M,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ 2,24 lít Cl2 vào 250ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nCl2 = 0,1 mol; nKOH = 0,25 mol

PTHH: 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Bđ:       0,25      0,1                                     (mol)

Pư:       0,2 ←    0,1 →  0,1 →  0,1       0,1  (mol)

Sau:     0,05         0        0,1      0,1        0,1  (mol)

Chất rắn khan gồm: 0,1 mol KCl; 0,1 mol KClO; 0,05 mol KOH dư

=> m = 0,1.74,5 + 0,1.90,5 + 0,05.56 = 19,3 gam

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn