Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025

Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nOH = 0,225 mol ; nCO2 = 0,2 mol

=> nCO3 = nOH – nCO2 = 0,025 mol = nBaCO3

=> mkết tủa = 4,925g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn