Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hấp thụ hết 4,48 lít CO<sub>2</sub>(đkc) vào dung dịch chứa

Hấp thụ hết 4,48 lít CO<sub>2</sub>(đkc) vào dung dịch chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hết 4,48 lít CO2(đkc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí(đkc). Mặt khác, 100ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị của x là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

???????

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn