Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí SO2 (đkc) vào 100

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí SO2 (đkc) vào 100

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M . Muối thu được gồm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số mol SO2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Số mol NaOH = 0,1 . 1,5 = 0,15 (mol) => nOH- = 0,15 mol

Ta có: nOH- /nSO2 = 0,15/0,1 = 1,5

1 < 1,5 muối thu được gồm: NaHSO3 và Na2SO3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn