Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiê

hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 nCO2 = 0,15mol; nOH- =0,15 + 2.0,1=0,35mol

=> nOH-/nCO2 >2

=> nCO32- =nCO2 = 0,15mol

             Ba2+  +  CO32- →BaCO3$

             0,1         0,15       0,1  mol       

=>m=197.0,1= 19,7 g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn