Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào d

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nSO2 = 0,2 mol

NaOH = 0,4 mol

k = nNaOH/nSO2 = 0,4/0,2=2

k=2 => pứ tạo 1 muối trung hòa.

PT:

SO+ 2NaOH → Na2SO3+H2O

0.2----0.4------->0.2

mNa2SO3 = 126.0.2 = 25.2g.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn