Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)

Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : với bài toán CO2 + Kiềm :

-Nếu nCO2 < nOH < 2nCO2 : tạo 2 muối : CO3 và HCO3

            => nCO3 = nOH – nCO2 ; nHCO3 = nCO2 – nCO3

-Nếu nOH > 2nCO2 : chỉ tạo 1 muối  CO3 : nCO3 = nCO2

-Nếu nOH < nCO2 -> chỉ tạo muối HCO3 => nCO2 = nHCO3

 

,nCO2 = 0,04 mol ; nCa(OH)2 = 0,03 mol => nOH = 0,06 mol

=> tạo 2 muối : nCO3 = nOH – nCO2 = 0,02 mol = nCaCO3

=> mkết tủa = 2g

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn