Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ V lít CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)<sub

Hấp thụ V lít CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ V lít CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của V là:

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: nBaCO3 = 0,15 mol ; nOH- = 0,4 mol

+) TH1: OH- dư, BaCO3 chưa bị hòa tan => nCO2 = nBaCO3 = 0,15 mol => VCO2 = 3,36 lít

+) TH2: BaCO3 bị hòa tan một phần => nCO2 = nOH- - nCO3 2- = 0,25 mol => VCO2 = 5,6 lít

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn