Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Harry and Joe are talking about transport in the future

Harry and Joe are talking about transport in the future

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Harry and Joe are talking about transport in the future.

- Harry: "Do you think there will be pilotless planes in the year 2050?"

- Joe: "____________________”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Harry và Joe đang nói về phương tiện giao thông trong tương lai.

- Harry: “Bạn có nghĩ rằng sẽ có máy bay không người lái vào năm 2050 không?”

- Joe: “____________________”

A. Để làm gì? Có khá nhiều xung quanh.

B. Tại sao không nhỉ? Đã có những chiếc xe không có người lái rồi mà.

C. Tôi e rằng tôi không thể.

D. Tôi không nghĩ bạn thích nó.

Các phản hồi A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn