Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ ti

Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hạt là do noãn đã thụ tinh phát triển thành.

Chọn D

Ý kiến của bạn