Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hạt nhân nguyên tử ôxy có cấu tạo 

Hạt nhân nguyên tử ôxy có cấu tạo 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân nguyên tử ôxy có cấu tạo _{16}^{8}textrm{O}, trong đó


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

N = A - Z = 238 - 92 = 146  chọn (4) 92p và 146n

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn