Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt nhân <sup>210</sup><sub>84</sub>Po đang đứng yên thì phó

Hạt nhân <sup>210</sup><sub>84</sub>Po đang đứng yên thì phó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân 21084Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo ĐLBT động lượng

Kα/Khạt nhân con = mhạt nhân con / mα

mà mhạt nhân con > mα  à Kα > Khạt nhân con

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn