Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hậu quả của việc đắp đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Hồng là:

Hậu quả của việc đắp đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Hồng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hậu quả của việc đắp đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Hồng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn