Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất trong suốt thời gian cuộc

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất trong suốt thời gian cuộc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn