Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc III có công thức phân tử

Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc III có công thức phân tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc III có công thức phân tử là C5H13N?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn