Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó và

Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn……………….số mặt của hình đa diện ấy”


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn