Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn một trong các thuốc thử dưới đây để phân biệt các d

Hãy chọn một trong các thuốc thử dưới đây để phân biệt các d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn một trong các thuốc thử dưới đây để phân biệt các dung dịch; Glucozơ, glyxerol, etanol và lòng trắng trứng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn