Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hãy chọn phát biểu đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn phát biểu đúng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C

A sai, bộ ba kết thúc không mã hóa cho bất kì axit amin nào

B sai, đơn phân cấu trúc của ARN là A,U,G,X

D sai, vì phân tử ARN có cấu trúc mạch đơn

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn