Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy đặt một nhan đề gây ấn tượng cho mẩu tin sau và tóm

Hãy đặt một nhan đề gây ấn tượng cho mẩu tin sau và tóm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy đặt một nhan đề gây ấn tượng cho mẩu tin sau và tóm tắt mẩu tin đó bằng 1-2 câu.

Chị Na-dơ-mi-de Dê-ren-gin, người Thổ Nhĩ Kì đã được đưa tới bệnh viện vì một tại nạn hi hữu, có một không ai – bị bò rơi vào người. Số là trong khi chị dắt đàn bò đi ăn cỏ ở một cánh đồng gần đương ray tàu hỏa, chị đã gặp một chuyện không may. Một chú bò nhởn nhơ gặm cỏ quá gần đường tàu và bị húc tung lên trời khi đoàn tàu cao tốc chạy qua. Chú bò này đã không tìm chỗ khác để hạ cánh mà nhè đúng người chủ nó. Kết quả là chị phải vào viện cấp cứu chân bị gãy.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Tóm tắt tin tức

Giải chi tiết:

Gợi ý:

- Nhan đề: Bò bay ; Tai nạn hi hữu

- Tóm tắt: Trong lúc chăn bò gần đường tàu hỏa, chị Na-dơ-mi-de Dê-ren-gin, người Thổ Nhĩ Kì đã bị gãy chân trái. Nguyên do là vì chú bò ăn cỏ ở gần đường ray đã bị đoàn tàu đâm tung lên trời và khi tiếp đất rơi trúng vào người chị.

Ý kiến của bạn