Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác bài Tiếng nói của văn nghệ

Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác bài Tiếng nói của văn nghệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác bài Tiếng nói của văn nghệ ? Tóm tắt hệ thống luận điểm và nhận xét về bố cục của văn bản Tiếng nói của văn nghệ ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Bàn về đọc sách.

Giải chi tiết:

- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ: được viết năm 1948 (thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp)

+ In trong cuốn Mấy vấn đề văn học (xuất bản năm 1956)

- Luận điểm:

1. Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ

2. Sự cần thiết của văn nghệ đối với cuộc sống con người

3. Con đường của văn nghệ đến với người đọc và sức mạnh kì diệu của nó

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên. Các luận điểm vừa có sự giải thích cho nhau vừa nối tiếp nhau một cách tự nhiên theo hướng càng lúc càng phân tích sâu sức mạnh đặc trưng của văn nghệ.

Ý kiến của bạn