Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất từ câu chuyện trê

Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất từ câu chuyện trê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất từ câu chuyện trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài, phân tích

Giải chi tiết:

- Bài học rút ra: Tình yêu thương có thể sưởi ấm tâm hồn con người.

Ý kiến của bạn