Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He fell down when he towards the church run runs was r

He fell down when he towards the church run runs was r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He fell down when he ______ towards the church.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn