Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He has a long and distinguished career in medicine medi

He has a long and distinguished career in medicine medi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He has a long and distinguished career in medicine.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn