Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He is a good team leader who always acts in case of em

He is a good team leader who always acts in case of em

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He is a good team leader who always acts ______ in case of emergency.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn