Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He is influenced by his father and grandfather His beh

He is influenced by his father and grandfather His beh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He is ____ influenced by his father and grandfather. His behaviors and decisions are exactly the same.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. mighty (adv): rất

B. strongly (adv): mạnh mẽ

C. terribly (adv): tệ, khủng khiếp

D. weakly (adv): yếu ớt, ít

Tạm dịch: Anh ấy bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ bố và ông nội của mình. Những hành vi và quyết định của anh ấy hoàn toàn giống họ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn