Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He is the youngest athlete the prize in this field winn

He is the youngest athlete the prize in this field winn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He is the youngest athlete _________the prize in this field.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Giải chi tiết:

Mệnh đề có thể rút gọn về dạng “to V” nếu trước mệnh đề quan hệ là các từ chỉ thứ tự hoặc so sánh nhất.

Chủ ngữ “athlete” (vận động viên) có thể tự làm chủ hành động “win” (giành giải, thắng…) => MĐ chủ động

Câu đầy đủ: He is the youngest athlete that won the prize in this field.

Câu rút gọn: He is the youngest athlete to win the prize in this field.

Tạm dịch: Anh là vận động viên trẻ nhất giành được giải thưởng trong phạm vi này.

Chọn C.

Ý kiến của bạn